VT Journey - шаблон joomla Joomla
VTEM skitter

Rehabilitációs központunk

4405 Nyíregyháza, Tallér u. 18-20.

Szolgáltatások

Lakhatás

Az önálló, részben önálló életvitelhez szüksége feltételek biztosítása.

Étkeztetés

A nappali ellátás lehetőséget biztosít igény szerinti meleg étkezésre.

Foglalkoztatás

Meghatározott segítő szolgáltatások nyújtása az egyéni tervek szerint.

Ellátási formák

Friss hírek

Hírek

2024. június 10. hétfő

Markos Kitti tanárnő tartott hittanórát a gondozottjaink számára. Ez volt az első alkalom, hogy intézményünk gondozottjai használatba vették az új interaktív táblát. Kitti tanárnő különböző...

Hírek

2024. június 05. szerda

  A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott Nemzeti Együttműködési Alap Nemezeti Összetartozás kollégiuma által meghirdetett pályázati kiírásra, a Szent Kamill "Életet az Életnek"...

Hírek

2024. május 29. szerda

A Szent Kamill "Életet az Életnek" Közhasznú Alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alap „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2023.” „Érezd magad...

Hírek

2024. január 09. kedd

A nyíregyházi Szent Kamill Rehabilitációs Központban idén, második alkalommal került megrendezésre az „Együtt, egymásért” érdemes élni című önkéntes hét. Az önkéntesek heti beszámolóját adjuk most...

Hírek

2023. november 20. hétfő

Újra felvetődött hazánkban az eutanázia kérdése, aminek vannak hívei és ellenzői. Fontos és nem éppen könnyed kérdéskört választott a beszélgetés témájának az a bioetikai konferencia, amelyet...

Névnap

2024. július 17. szerda
Endre, Elek, Dzsesszika
A Nap kel 05:08-kor,
nyugszik 20:45-kor.

Holnap
Frigyes, Kamill
napja lesz.

Termékeink

Termékeink

Intézményünkben a járvány ideje alatt is dolgozunk. Maszkokat továbbra is készítünk.Újdonság! Unikornis mintával!Ár; 500 Ft/db. Érdeklődni: 06-42/491-946

Termékeink

A Szent Kamill Rehabilitációs Központ, értelmileg akadályozott ellátottjai által készített sírcsokrok. Vásárlásával a fiatalok szabadidős tevékenységeit szebbé, tartalmasabbá tudjuk tenni...

Termékeink

A karácsonyi időszakban folyamatosan készülnek a szebbnél szebb karácsonyi termékek, amelyek megvásárolhatók, illetve rendelhetők. Érdeklődni 06 42 491 946 telefonszámon.

Termékeink

A húsvéti időszakban folyamatosan készülnek a szebbnél szebb húsvéti termékek, amelyek megvásárolhatók, illetve rendelhetők. Érdeklődni 06 42 491 946 telefonszámon.

Termékeink

Folyamatosan készülnek az asztali díszeink, amelyek megvásárolhatók, illetve rendelhetők. Érdeklődni 06 42 491 946 telefonszámon.

Termékeink

Folyamatosan készülnek lábtörlőink, amelyek megvásárolhatók, illetve rendelhetők. Érdeklődni 06 42 491 946 telefonszámon.

Látogatottság

Ma:
Tegnap:
Ezen a héten:
Múlt héten:
Ebben a hónapban:
Múlt hónapban:
Összesen:
55
115
216
76027
5636
6995
78574

Online jelenlét

Oldalainkat 153 vendég és 0 tag böngészi

A Szent Kamill „Életet az Életnek” Közhasznú Alapítvány fenntartásában működő Szent Kamill Rehabilitációs Központ 2004. július 01-jén kezdte meg a Fogyatékos személyek nappali ellátását 25 fővel.

2006. januárjától új szolgáltatási elemekkel bővült az intézmény profilja.

 • 13 férőhelyes fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonával
 • és egy támogató szolgálattal.

2007. június 1-jétől új tevékenységünkként indult a szociális foglalkoztatás keretében megvalósuló munka-rehabilitációs foglalkoztatás, ami 20 fő ellátottnak biztosít munkalehetőséget.

2009. június 1-jétől az intézményen belüli szociális foglalkoztatás másik formájával, a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatással is bővült a tevékenységünk, ezáltal 5 fő ellátottat tudtunk foglalkoztatni.

2017. április 1-jétől a korábbi munka-rehabilitációs munkát felváltotta a fejlesztő foglalkoztatás, melyben 20 főt fejlesztési szerződés keretében, 5 főt pedig a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatunk.

2020. március 18-ától a fenntartói jogokat a Kamilliánus Kolostor látja el.

Értelmileg Akadályozottak Nappali Ellátása

A nappali ellátás a Nyíregyháza és a környező településeken élő, 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő értelmileg akadályozott embereknek nyújt szociális segítséget.

Intézményünk munkanaponként 8.00 órától 16.00 óráig tart nyitva.

A nappali ellátás lehetőséget biztosít:

 • napközbeni tartózkodásra
 • társas kapcsolatok kialakítására
 • alapvető higiénés szükségletek kielégítésére
 • igény szerinti meleg étkezésre
 • szabadidős, kulturális programokon való részvételre

Feladata továbbá:

 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • munkavégzés lehetőségének szervezése
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése

Fejlesztő foglalkoztatás

25 fő ellátottunk vesz részt, 20 fő munka-rehabilitációban, 5 fő pedig fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban.
110/J. § (1) A fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltatónak, szociális intézménynek a feladata – az Szt. 99/B. § (1) bekezdése szerinti cél megvalósítása érdekében – különösen

 • a) a munkavégzés, munkafolyamatok szervezése, irányítása és koordinálása,
  b) a tevékenység végzése érdekében a rendelkezésre álló kompetenciák és kapacitások összehangolása,
  c) az ellátott napi tevékenységének a megtervezése,
  d) a kapcsolattartás a külső partnerekkel,
  e) az ellátott munkaerő-piacra történő kivezetésének az előkészítése és
  f) a foglalkoztatottak motiválása, részükre a módszertani útmutatóban meghatározott segítő szolgáltatások nyújtása az egyéni foglalkoztatási tervek szerint.

Fogyatékos Személyek Rehabilitációs Célú Lakóotthona

A lakóotthon 13 fő értelmileg akadályozott személy számára nyújt bentlakásos ellátást, rehabilitációs céllal. Az igénybe vevők részére életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátásuk mértékének megfelelő ellátást biztosítunk.

Lakóotthonba az a 16. életévét betöltött, fogyatékossággal élő személy helyezhető el, aki:

 • a reá irányadó nyugdíjkorhatárt még nem érte el,
 • önellátásra legalább részben képes,
 • elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma költségeinek viseléséhez,
 • folyamatos, tartós ápolást, felügyeletet nem igényel

Tevékenységeink

Életvezetési, pszichés, mentális, szociális és foglalkozáshoz való segítségnyújtásra irányul.

Foglalkoztatás szervezése

Amennyiben a szakértői bizottság alkalmasnak találta az ellátottat a foglalkoztatásra, a dolgozók fejlesztési szerződés alapján dolgoznak, amelyért munkabért kapnak.

Egészségnevelés:

 • egészségi állapotuk fenntartására, javítására való képességük fejlesztése,
 • torna, masszázs,
 • foglalkozások az egészséges élet szokásainak elfogadására, alkalmazására,
 • aktivitást segítő fizikai tevékenységek,
 • szellemi és szórakoztató tevékenységek (olvasás, játékok, vetélkedők)
 • kulturális tevékenységek (rendezvények, ünnepek, névnapok, kirándulások)

Mentálhigiénés ellátás:

 • személyre szabott bánásmód,
 • egyéni, csoportos megbeszélések, konfliktushelyzetek megelőzése,
 • szabadidő hasznos és megfelelő eltöltése,
 • hitélet gyakorlásának lehetősége,
 • segítségnyújtás a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában.

Pedagógiai fejlesztés:

 • pedagógiai célú speciális rehabilitáció,
 • önállóság fejlesztése,
 • társadalmi normáknak, elvárásoknak való megfelelés segítése.

Szolgáltatásaink:

 • lakhatás,
 • étkeztetés,
 • mentálhigiénés gondozás,
 • az önálló, részben önálló életvitelhez szüksége feltételek biztosítása,
 • foglalkoztatáshoz történő hozzájutás segítése
 • szabadidős programok szervezése
 • fejlesztő foglalkoztatás működtetése,
 • Egészségügyi ellátás:
  • - egészségmegőrző felvilágosítások,
  • - szükség szerinti ápolás,
  • - szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás,
  • - kórházi kezeléshez való hozzájutás.

Térítési díj:

Az intézmény a szolgáltatást a jogszabályok és a fenntartó által meghatározott személyi térítési díj ellenében nyújtja.

A személyi térítési díj az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének az 50%-a.

Támogató Szolgálat

Az otthonukban élő fogyatékos emberek önállóságának megtartása mellett biztosítja a közszolgálatokhoz való eljutást, ügyintézések segítését, tanácsadást nyújt a klienseket érintő problémák megoldásában, illetve lakáson belüli segítésnyújtást is biztosítanak.

A támogató szolgálat feladata – az Szt. 65/C. §-ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében – különösen

 • személyi segítő szolgálat működtetése, amely – a fogyatékos személy aktív közreműködésével – segítséget nyújt
  1. 1. a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez,
   2. a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,
   3. az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez,
 • szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében,
  • gondozás,
  • készségfejlesztés,
  • tanácsadás,
  • szállítás,
  • felügyelet,
  • gyógypedagógiai segítségnyújtás,
  • háztartási segítségnyújtás
  • esetkezelés